Cách thanh toán vé máy bay

Quý khách có thể thanh toán cho chúng tôi bằng cách chuyển khoản trực tiếp tiền mặt tại ngân hàng hoặc chuyển qua thẻ ATM tại cây ATM hoặc chuyển qua internet banking.

Nội dung thanh toán: Mã đơn hàng..., điện thoại...., email.......

Lưu ý :Nội dung thanh toán ghi đầy đủ mã đơn hàng, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email để nhận vé. 

Trường hợp chuyển khoản khác hệ thống vui lòng gửi biên lai thanh toán vào email. Hệ thống không kích hoạt vé khi hết thời hạn thanh toán.

Không ghi tên trong phần nội dung thanh toán. 

Vé điện tử sẽ không được thanh toán nếu ghi thiếu thông tin. 

Số TK : 191 327 026 55 018  - Techcombank chi nhánh Thăng Long-Hà Nội

Số TK : 1119 8888  - ACB chi nhánh thăng Long-Hà Nội