Đăng kí đại lý online

Kính gửi quý khách, 

Quy trình đăng kí đại lý bán online chỉ 3 bước: 

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ MỞ ĐẠI LÝ HÀNH KHÁCH

Bước 1: Đối tác gửi thông tin đăng ký mở đại lý đính kèm chứng minh thư bản sao công chứng , giấy phép đăng ký kinh doanh về địa chỉ email: [email protected]

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và chuyển thông tin lên phòng ban liên quan phê duyệt và chuyển hợp đồng Đại lý Hành Khách cho đối tác ký trước sau đó chuyển lại cho VNA đầy đủ 4 bản để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Hợp đồng.

Bước 3: Sau khi đại lý nhận được hợp đồng kèm phụ lục chính sách hoa hồng , đại lý tiến hành top up vào tài khoản của VNA như được đề cập trong hợp đồng Đại lý 

============

Điều kiện : 

Điều kiện trở thành đại 
1. Đại  online : cấp tài khoản đặt chỗ, xuất vé web
- Ký quỹ : 30 triệu 
- Doanh số bán tối thiếu : 30 triệu /1 tháng 
2. Đại  truyền thống: cấp tài khoản đặt chỗ, xuất vé sabre cài phần mềm
- Ký quỹ : 200 triệu 
- Doanh số bán tối thiếu : 500 triệu /1 tháng 
 
==================
Phòng phát triển bán - Vietnam Airlines